Voorbeelden van stedenbouwkundige oplossingen voor overbevolkte steden

Een stad is een levend, bloeiend, steeds groeiend geheel. Vaak een organische chaos, elke stad heeft zijn geluid, geur, beweging, tempo en een karakteristieke polsslag. De romantiek van de stad en haar bewoners is oneindig. Veel dichters hebben steden verpersoonlijkt als een man of een vrouw of in sommige gevallen zelfs als een kind.

Verandering is constant

Door de eeuwen heen hebben stedelijke centra altijd mensen van alle soorten, achtergronden en culturen aangetrokken, waardoor de steden ware metropolen zijn geworden. Vaak creëren deze steden uiteindelijk een unieke eigen cultuur en levensstijl. In de loop der jaren heeft de migratie van mensen geleid tot een snelle groei en ontwikkeling van steden en daarmee tot een gelijktijdig effect op de verstedelijking.

Ramblersen, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

1. Inclusieve Openbare Ruimte: SUPERKILEN, Norrebro, Kopenhagen, Denemarken

Samenvatting van het project: Bij dit project staat het idee van publieksparticipatie centraal. Een stuk dat gevreesd werd voor vandalisme en andere asociale activiteiten werd omgevormd tot een openbare ruimte die toegankelijk en plezierig is voor alle mensen in de buurt. Dit 1 km lange stuk is nu een park dat zich richt op meer dan 60 etnische nationaliteiten uit de hele buurt. Er zijn gevarieerde activiteiten in opgenomen voor mensen van alle leeftijden. Het is een stuk met een sterke, grimmige en kleurrijke identiteit tussen de bruine kleuren van de omgeving.

2. Stedelijke Vernieuwing: The Good’s Line, Sydney, Australië

Samenvatting van het project: Een in onbruik geraakte spoorlijn in het hart van de stad Sydney, omgevormd tot een levendige en verbonden stedelijke ruggengraat als een verhoogd park. Het verbindt de Central Stations via Chinatown en Darling Harbour en heeft verschillende belangrijke ontspannings- en amusementsoorden langs het traject. Het traject biedt veel mogelijkheden voor publieke betrokkenheid bij de sociale infrastructuur. Dit project markeert ook de koers die de stad vaart van haar historische industriële verleden naar een meer inclusieve, op kennis gebaseerde natie.

3. Post-pandemische wereld: “the Street Space”-programma, City Of London

Samenvatting van het project: Londen heeft zich voortdurend ingespannen om verschillende methoden toe te passen om de vervuiling te verminderen en ook om haar efficiëntie als hoofdstad en als economische en zakenmagneet te verbeteren. Londen is al bijna een decennium bezig haar inwoners te mobiliseren om de slimste stad ter wereld te worden. Met de aanpassing van de digitalisering aan het gebruik en de aanmoediging van het openbaar vervoer en de aankondiging van autovrije zones, is het al op weg om zijn doel te bereiken.

4. Naar een duurzaam paradigma: CYCLING STRATEGIE, Kopenhagen, Denemarken

Samenvatting van het project: Na WO II was er een extreme opkomst van de autocultuur in veel landen in Europa. De autoriteiten van Kopenhagen wilden dit probleem aanpakken en kozen voor een pioniersstrategie om de stad om te vormen tot een duurzame en milieuvriendelijke plaats. Kopenhagen wil tegen 2025 de “beste fietsstad ter wereld” zijn. Met de nadruk op fietsers, fietspaden en een volledige reorganisatie van hun verkeers- en wegennet om fietsers voorrang te geven in de stad. Het is een uitstekend voorbeeld geworden van het terugdringen van verkeer en vervuiling in de stad en heeft ook een duurzame methode laten zien om zichzelf op de kaart te zetten als slimme stad.