Hoe de grote steden van de toekomst eruit gaan zien

Verwacht wordt dat tegen 2050 tweederde van de bevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Dit betekent dat de vraag naar stadsdiensten aanzienlijk zal toenemen. Hoe zal het stedelijk landschap er over drie decennia eigenlijk uitzien? Het is mogelijk dat de technologische vooruitgang onze infrastructuur volledig zal herschikken. Hier zijn enkele van de verbeteringen die we kunnen verwachten in de steden van de toekomst.

De revolutie van het vervoer

Technologie die nu nog in de kinderschoenen staat, zal in 2050 volledig ontwikkeld zijn. We verwachten dan wegen vol met zelfrijdende auto’s te zien, die bewoners naar hun gewenste bestemmingen brengen. We verwachten ook vloten van verbonden openbaarvervoerspods die zowel intelligent als autonoom zijn. Deze zullen vaste routes en dienstregelingen overbodig maken in de wereld van het binnenstedelijk openbaar vervoer. Passagiers kunnen gewoon een pod huren via een app en instappen in het dichtstbijzijnde voertuig dat in dezelfde richting rijdt.

Minder brandstofuitstoot, betere luchtkwaliteit

Door de feilloze efficiëntie van het openbaar vervoer zullen de cijfers over het autobezit waarschijnlijk snel dalen. Dit zal een enorme impuls geven aan de strijd om de luchtkwaliteit te verbeteren. De negatieve gezondheidseffecten van een slechte luchtkwaliteit worden vandaag voor iedereen duidelijk.

Gegevens over de luchtkwaliteit zullen op zodanige wijze worden geregistreerd dat de industrie en de overheid tot actie zullen worden gedwongen. Dit zal het milieu op lange termijn enorm ten goede komen en het ontwerp van infrastructuur en het gedrag van burgers beïnvloeden.

Slimme en duurzame gebouwen

Tegen 2050 zullen we waarschijnlijk zien dat openbare gebouwen gegevens beginnen te verzamelen van hun bewoners en bezoekers. Zij zullen deze gegevens gebruiken om hun prestaties, efficiëntie en natuurlijk het algemene behoud van temperatuur en veiligheid voortdurend te verbeteren.

Gebouwen zullen gebruik maken van ontwikkelingen zoals zonne-ramen om hun eigen energie te verzamelen. Ze worden zelfvoorzienend. Alle overtollige energie zal worden aangeboden aan lokale voertuigen en gebouwen die bijna geen energie meer hebben.

De intelligente hoofdstraat

Door de vooruitgang op het gebied van Low Power Wide Area Networks – een netwerktechnologie die connectiviteit biedt voor een groot aantal apparaten over lange afstanden – zullen we het potentieel van het internet der dingen waarschijnlijk explosief zien toenemen. Dit zal onze winkelstraten volledig veranderen.

Stelt u zich eens een wereld voor waarin winkelen voor kleding wordt gedomineerd door augmented reality en interactieve kleedkamers. De interactieve spiegel die je toegewezen krijgt, verzamelt gegevens zoals je kledingmaat, modevoorkeuren en je komende sociale agenda om intelligente suggesties te doen die op jou zijn afgestemd.

Meer tijd voor wat belangrijk is

Wanneer technologische ontwikkelingen als deze worden besproken, volgt er altijd een discussie over het mogelijke verlies van banen. Wij voorspellen dat in plaats van het werk van mensen over te nemen, service veel meer gepersonaliseerd zal worden. Het menselijke element in elke dienst zal de toets van kwaliteit geven. Deze technologie zal ons gewoon in staat stellen tijd te besteden aan de dingen die er echt toe doen.